Behandelopties

Minst invasieve behandelingen

Medicatie

UroLift® behandelsysteem

Thermotherapieën

Laser

Chirurgie

Meest invasieve behandelingen

Behandelopties

 Zodra de diagnose van een prostaatvergroting als gevolg van BPH bij u is vastgesteld zijn er
diverse behandelopties beschikbaar. Vraag aan uw arts welke behandeling de juiste voor u is.

 

Oplettend afwachten

Wanneer de symptomen nog mild zijn, zal uw arts uw conditie in de gaten willen houden en u vragen om uw symptomen in kaart te brengen voordat wordt besloten over te gaan tot behandelen.

Medicatie

Uw arts kan besluiten medicatie voor te schrijven voor uw symptomen. Deze

medicatie kan Alpha Blokkers bevatten welke de spieren rondom de blaashals ontspannen waardoor het plassen vergemakkelijkt wordt. Ook worden Alpha Reductase Inhibitors voorgeschreven die er voor zorgen dat uw prostaat in omvang afneemt.

Hoewel deze medicatie bij mannen kan bijdragen tot het verlichten van symptomen zullen ze dit langdurig of permanent moeten innemen om het effect te blijven behouden.

Sommige patiënten kunnen te maken krijgen met bijwerkingen zoals duizeligheid, hoofdpijn of seksuele dysfunctie. Anderen zullen geen baat hebben door onvoldoende effectiviteit van deze symptoombestrijding. Meer dan 1/4 van de mannen met BPH-medicatie beëindigt vroegtijdig de behandeling door de bijwerkingen of onvoldoende symptoomverlichting.1

UroLift® behandelsysteem

Er is nu een minimaal invasieve behandeling beschikbaar voor de behandeling van de symptomen van BPH door het optillen en vastzetten van het vergrote prostaatweefsel, waardoor dit niet meer de urinebuis dichtdrukt. Hierbij wordt niet in prostaatweefsel gesneden, het wordt ook niet verhit of verwijderd. Vraag aan uw specialist of UroLift een geschikte behandelmethode is voor u.

Voor meer informatie over de UroLift behandeling, vraag uw dokter of Klik hier voor de meest gestelde vragen.

Thermotherapieën

Thermotherapieën zijn minimaal invasieve behandelingen waarbij met behulp van hitte via microgolven of radiofrequente golven het prostaatweefsel structureel wordt vernietigd. Omdat het minder invasief is dan TURP kan deze ingreep worden uitgevoerd onder lokale verdoving waarbij een middelmatige symptoomverlichting mag worden verwacht. Toedienen van hoge temperaturen in de prostaat kan tijdens de herstelperiode leiden tot weefselzwelling van de prostaat en plasklachten.

 

Symptoomverlichting is dus niet direct merkbaar en patiënten hebben vaak na behandeling een verblijfcatheter nodig met een urine opvangzak.

Laser

Laser prostaatresectie

TURP kan worden uitgevoerd met een laser wat Fotoselectieve vaporisatie van de prostaat (PVP) of Holium Laser Enuclatie (HOLEP) genoemd wordt.

Lasertherapie vermindert de kans op bloedingen vergeleken met traditionele behandeling. Omdat er prostaatweefsel wordt verwijderd is er kans op zwelling van weefsel en een onprettige herstel periode. Meestal wordt aan het einde van de ingreep een katheter geplaatst.

Chirurgie

Transurethrale Resectie van de Prostaat (TURP)

TURP is de meest voorkomende chirurgische ingreep voor de behandeling van BPH. Deze procedure wordt ondergaan onder algehele narcose waarbij prostaatweefsel wordt verwijderd.

TURP wordt vaak als de gouden standaard beschouwd voor lange-termijn resultaten. Nadat het prostaatweefsel is verwijderd, heeft het lichaam hersteltijd nodig. Het resterende deel van de prostaat kan nog opzwellen en ontstoken raken voordat het verschrompelen van het weefsel zijn gewenste effect heeft. Patiënten hebben soms een onplezierige herstelperiode met bloedingen, infecties, erectie stoornissen en incontinentie voor urine. Patiënten krijgen na de ingreep vaak gedurende enkele dagen een verblijfcatheter en een urine-opvangzak.

Symptoomverlichting is niet direct merkbaar maar houdt wel een lange tijd bij patiënten aan waarbij dit het geval is. Na een TURP kunnen ook blijvende bijwerkingen van de behandeling worden verwacht zoals een droog orgasme (retrograde ejaculatie), erectiestoornissen en incontinentie (ongewild urineverlies).

1. NeoTract US market model estimates for 2013 based on IMS Health and Drug Procedure Data

© Copyright 2012–2015 NeoTract, Inc. Alle rechten voorbehouden. MAC00005-01 Rev A