Welke patiënt komt in aanmerking voor UroLift

Kandidaten voor TURP of Laser die...

• Hun seksuele functies willen behouden

• Zich zorgen maken over complicaties

• Snel terug willen naar hun dagelijkse activiteiten

• Geen middenkwab hebben

 

Mannen die niet tevreden zijn met BPH-medicatie en die...

• Opzien tegen invasieve chirurgie

• Een minder invasieve oplossing zoeken

• Hun seksuele functies willen behouden

®

© Copyright 2012–2015 NeoTract, Inc. Alle rechten voorbehouden. MAC00005-07 Rev A